0902 616 277 Čierny Balog 97652

Mierou nášho úspechu je Vaša spokojnosť ...

Propagačné videá a reklamné shoty

Spropagujeme Vašu obec, mesto či športový areál. Nič nie je jednoduchšie. Videá realizujeme za pomoci dronu. Ide o kvalitné 4k video, ktoré Vám poslúži na prilákanie turistov, zvýšenie atraktivity, resp. na propagáciu. 

Cena sa odvíja od náročnosti terénu a nie sú v nej zahrnuté náklady súvisiace s dopravou na miesto natáčania. Bežne sa ceny pohybujú v škále 10 minút nahrávky 100€, my sa snažíme ceny zreálniť a uspokojiť tak našich zákazníkov okrem kvality aj cenou. Naša cena je 70€ za 15 minútový reklamný video shot – ale spracovaný s erbom resp. logom a základnými údajmi, ktoré s Vami prekonzultujeme. Tešíme sa na spoluprácu … 

Podobné video nájdete napr. tu: 

Videá realizujeme s komentárom aj bez – podľa Vášho priania