0902 616 277 Čierny Balog 97652

Mierou nášho úspechu je Vaša spokojnosť ...

MS POWERPOINT – Rýchlo a úspešne

Kurz POWERPOINT 2010 -2019 je určený žiakom 7. – 9. triedy základnej školy, najmä však stredoškolákom a vysokoškolákom.

Naučíte sa pomocou neho vytvárať multimediálne prezentácie k semestrálnym, seminárnym a iným školským prácam.
Kurz pozostáva zo štyroch lekcií v celkovej dĺžke 1h 1min 40s

Prajeme Vám veľa úspechov pri vzdelávaní sa !

CENA KURZU: 9,90€

Powerpoint – rýchlo a úspešne: náhľad prvej lekcie zo štyroch